Welkom

Uw eetpatroon aanpassen, het klinkt zo simpel. Of u nu bent verwezen door de huisarts of op eigen initiatief. Eten is overal en we hebben het dagelijks nodig. Dit betekent dat we steeds keuzes moeten maken (welke boter kan ik het beste kiezen, hoeveel moet ik op een dag eten, welke producten zijn gezonder voor me, wanneer neem ik iets lekkers). Er is veel te lezen over voeding en er zijn veel verschillende meningen. Uit ervaring weet ik dat mensen vaak niet weten waar ze moeten beginnen.

Als diëtist help ik u graag op weg. Voor een persoonlijk voedingsadvies ga ik uit van uw eigen leef- en eetpatroon. Of het nu gaat om het bereiken van uw streefgewicht of verbeteren van uw bloedwaarden: voeding is maatwerk. Graag help ik u hierbij. U bent van harte welkom in mijn praktijk.

Contact

Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch of via email contact opnemen.
Telefoonnummer: 0485-213899
Mobiel: 06-16710806
Email: info@dietistedianne.nl

BTW-nummer: NL001898878B19
K.V.K. te den Bosch: 17238576

Spreekuurlocaties


Boekel

Spreekuur op maandag en donderdag.
De praktijk is gevestigd binnen Apotheek Boekel.

Boxmeer

Spreekuur op maandag en vrijdag van 8:00 tot 17:00.
De praktijk is gevestigd binnen Huisartsenpraktijk Rembrandt te Boxmeer.

Oeffelt

Spreekuur op dinsdag.
De praktijk is gevestigd binnen huisartsenpraktijk dhr. J. Urlings.

Oploo

Spreekuur op dinsdag.
De praktijk is gevestigd binnen huisartsenpraktijk Oploo.

Rijkevoort

Spreekuur op afspraak, ook ’s avonds mogelijk.
De praktijk is gevestigd aan huis in Rijkevoort.

Kennismaking

Mijn naam is Dianne van Duijnhoven, in 1997 ben ik afgestudeerd als diëtist en inmiddels ben ik 16 jaar als diëtist werkzaam. Sinds januari 2009 heb ik mijn eigen diëtistenpraktijk. Hierdoor heb ik de mogelijkheid de kwaliteit te bieden die ik zo belangrijk vind.

Om op de hoogte te blijven van de nieuwste inzichten volg ik regelmatig bijscholingen.

Opleidingen:

 • 4-jarige HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek (1997) Opleiding gevolgd in Nijmegen, afgestudeerd in Hartford (U.S.A.).
 • Post HBO- opleidingen: Voeding en diabetes, Maag-, darm-, leverziekten, NLP voor diëtisten, psychische begeleiding bij eet- en gewichtsproblemen, Motivational interviewing, Directe toegankelijkheid diëtetiek.

Werkwijze

Eerste consult: 60 minuten
Tijdens het eerste consult krijgt u beknopte informatie over uw ziektebeeld. We gaan samen uw eet-, beweeg- en leefgewoontes bekijken evenals de klachten en persoonlijke omstandigheden. Het behandeldoel en behandelplan wordt in overleg met u bepaald. Uitgangspunt is een voedingsadvies wat voor langere termijn vol te houden is. U krijgt voorlichtingsmateriaal mee en indien gewenst het advies schriftelijk uitgewerkt.

Vervolgconsult: 15-30 minuten
Tijdens de vervolgconsulten stimuleer en motiveer ik u om uw advies vol te houden. De vervolgconsulten zijn gericht op de gedragsverandering voor lange termijn. Aan de andere kant wordt aandacht besteed aan praktische tips en adviezen, zoals het lezen van verpakkingen, tips voor uit eten, onregelmatige diensten, feestdagen.

Voor wie

Mannen en vrouwen, volwassenen en kinderen kunnen bij Diëtistenpraktijk Dianne van Duijnhoven terecht. Diëtiste Dianne is niet iemand die u een streng dieet op wil leggen, maar juist iemand die met de benodigde kennis, ervaring en creativiteit uw voeding zo aan kan passen dat u uw doel behaald. Ze kent geen beperkingen, maar ziet juist de mogelijkheden.

U kunt bij mij terecht voor een voedingsadvies bij:

 • Overgewicht/afvallen
 • Ondergewicht
 • Diabetes Mellitus
 • Hoge bloeddruk
 • Verhoogd cholesterol
 • Hart- en vaatziekten
 • Maag-, darm- en leverziekten
 • Eetproblemen (bijvoorbeeld eetbuien, emotie-eten)
 • Longziekten (COPD)
 • Coeliakie
 • Stoelgangproblemen
 • Osteoporose (botontkalking)
 • Voeding bij zwangerschap
 • Slikproblemen
 • Voeding bij kanker
 • Jicht
 • Prikkelbare darm syndroom

Vergoedingen

 • Vergoedingen 2023: Dieetadvies is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Vanuit dit pakket worden 3 uren diëtetiek (5-7 consulten) voor iedereen vergoed (zie eigen risico). Afhankelijk van een eventuele aanvullende verzekering komt u voor extra uren in aanmerking. Diëtistenpraktijk Dianne van Duijnhoven heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.
 • Ketenzorg: Indien u door uw huisarts, diabetesverpleegkundige of praktijkondersteuner wordt doorverwezen met als diagnose diabetes of COPD, wordt dieetadvisering vergoed via ketenzorg. Diëtistenpraktijk Dianne van Duijnhoven heeft contracten met de ketenzorgorganisaties in de regio.
 • Eigen risico: De 3 uur dieetadvies vanuit de basisverzekering valt binnen het eigen risico (net als alle basiszorg m.u.v. van huisarts en kraamzorg). Indien u nog niet door uw eigen risico heen bent, ontvangt u van uw zorgverzekeraar een nota. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico. Indien u binnen een vorm van Ketenzorg valt (bij diabetes, COPD en soms CVRM), valt deze zorg buiten het eigen risico. Indien u, na het gebruik van de 3 uren dieetadvisering, gebruik maakt van dieetadvisering vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekering, valt de diëtist niet binnen het eigen risico.
 • Directe toegankelijkheid: Sinds 1 augustus 2011 is de diëtist voor veel zorgverzekeraars direct toegankelijk. Dit betekent dat u geen verwijsbrief van uw arts meer nodig heeft. U mag dus ook zonder verwijsbrief direct naar de diëtist. U kunt natuurlijk altijd met een verwijsbrief van uw huisarts blijven komen.

Kwaliteitsregister

Diëtiste Dianne is lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten en staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister van Paramedici. Dit betekent dat ik regelmatig bijscholingen volg en op de hoogte ben van de nieuwste ontwikkelingen binnen de diëtetiek.

Samenwerkingen

Diëtiste Dianne werkt samen met alle huisartsenpraktijken in de regio. Daarnaast is er onder andere een samenwerking met onderstaande praktijken:

Aangesloten ketenzorgorganisaties:

Privacyverklaring Diëtistenpraktijk Dianne van Duijnhoven

Diëtistenpraktijk Dianne van Duijnhoven gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van Diëtistenpraktijk Dianne van Duijnhoven dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • BSN
 • Telefoonnummer / mobiel nummer
 • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
 • E-mailadres
 • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Diëtistenpraktijk Dianne van Duijnhoven heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Diëtistenpraktijk Dianne van Duijnhoven bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Diëtistenpraktijk Dianne van Duijnhoven zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Diëtistenpraktijk Dianne van Duijnhoven heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Diëtistenpraktijk Dianne van Duijnhoven zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Diëtistenpraktijk Dianne van Duijnhoven een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Diëtistenpraktijk Dianne van Duijnhoven blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dietistedianne.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Diëtistenpraktijk Dianne van Duijnhoven neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het telefoonnummer 06-16710806 of via info@dietistedianne.nl.

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Diëtistenpraktijk Dianne van Duijnhoven kun je contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via info@dietistedianne.nl.

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.